Aktualności

  15-02-2016
 Z przyjemnością informujemy

Z przyjemnością informujemy

 że podczas tegorocznej Gali wręczenia nagród organizowanej przez kwartalnik ŚWIAT KOMINKÓW mieliśmy przyjemność odebrać:
„Brązowy Płomień Roku 2015" w kategorii Firma Roku dla firmy HOXTER, której firma GODKOWIE jest wyłącznym przedstawicielem na rynek polski.
Jesteśmy dumni, że nasza oferta może...

  09-02-2016
Serdeczne dziękujemy

Serdeczne dziękujemy

wszystkim Klientom oraz Parterom, którzy odwiedzili nasze stoisko na Międzynarodowych Targach Kominkowych "KOMINKI 2016" w Poznaniu.
Poniżej prezentujemy skróconą fotorelację z targów 2-5 luty 2016.

  21-01-2016
Firma GODKOWIE zaprasza.

Firma GODKOWIE zaprasza.

Firma GODKOWIE zaprasza na stoisko podczas Międzynarodowych Targów Kominkowych w Poznaniu.

  07-12-2015
RADOSNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

RADOSNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

  02-12-2015

Przerwa świąteczna

Dro­gi Klien­cie,
uprzej­mie in­for­mu­je­my, że w dniach od 24 grud­nia 2015 do 6 stycz­nia 2016 fir­ma GODKOWIE bę­dzie nie­czyn­na.

Do­dat­ko­wo in­for­mu­je­my, że 18 grud­nia 2015 na­sza fir­ma bę­dzie czyn­na w go­dzi­nach: 8.00-13.00.
W związ­ku z po­wyż­szym re­ali­za­cja za­mó­wień bę­dzie moż­li­wa je­dy­nie do dnia 23 grud­nia 2015.
Za­mó­wie­nia zło­żo­ne po tym cza­sie bę­dą już re­ali­zo­wa­ne w stycz­niu 2016.

  28-10-2015
Spotkanie importerów firmy Hoxter

Spotkanie importerów firmy Hoxter

W dniach 19-21 października 2015 firma Godkowie miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu importerów firmy Hoxter.

  15-10-2015
Wizyta w salonie Sommerhuber oraz Österreichischer Kachelofenverband

Wizyta w salonie Sommerhuber oraz Österreichischer Kachelofenverband

10 października 2015 mieliśmy przyjemność odwiedzić salon Sommerhuber w Steyr i zapoznać się z nowościami jakie zostały wprowadzone do oferty:
 

  29-09-2015
Relacja z 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej

Relacja z 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej

W związ­ku z uczest­nic­twem fir­my GODKOWIE w 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej prze­ka­zu­je­my kil­ka in­for­ma­cji z re­la­cji z tar­gó­w…

  23-09-2015
TARGI  BUDOWNICTWA"JESIEŃ 2015" W BIELSKU-BIAŁEJ

TARGI BUDOWNICTWA"JESIEŃ 2015" W BIELSKU-BIAŁEJ

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się naszym udziałem w 48 Międzynarodowych Targach Budownictwa "JESIEŃ 2015" w Bielsku-Białej
przekazujemy kilka ważnych informacji organizacyjnych:

  22-09-2015
WYJAZD INTEGRACYJNY

WYJAZD INTEGRACYJNY

Załoga firmy Godkowie podczas wyjazdu integracyjnego 18-19 wrzesień 2015.

Dziękujemy wszystkim za miło spędzony czas!