Sommerhuber GmbH
Kontakt

Klauzula informacyjna e-mail

 • Kontaktując się z naszą firmą, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez firmę Godkowie swoich danych osobowych w celu komunikacji i otrzymywania informacji w związku z wysłaną wiadomością e-mail.

Administrator danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Godkowie, ul. Dworcowa 3, 43-520 Chybie, tel. 33 858 89 48, info@godkowie.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Formularz kontaktowy i korespondencja

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych poniżej.

Zamówienie towaru lub usługi

 • Jeśli Państwa dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi, przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo zainteresowani. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ), tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub  niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy.

Rozmowa telefoniczna

 • W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Zgoda

 • W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Państwa dane na postawie zgody i jedynie w celu, który określamy, prosząc o wyrażenie przez Państwa zgody.
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Państwem lub zawarcia umowy. W przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

 • W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie.
 • Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem przetwarzane będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat. lub też do czasu uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu. 

Odbiorcy danych

 • Państwa danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom.
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo informowania o operacjach przetwarzania, dostępu do jej danych oraz prawo do bycia zapomnianym, prawo odwołania zgody, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ich poprawiania lub usunięcia. W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z nami.