Szkolenia zrealizowane

  27-10-2015
Szkolenie zrealizowane. Materiały do akumulacji oraz materiały do obudowy kominków i pieców rodzaje i sposoby zastosowania

Szkolenie zrealizowane. Materiały do akumulacji oraz materiały do obudowy kominków i pieców rodzaje i sposoby zastosowania

W dniu 23 październik 2015 odbyło się szkolenie w sie­dzi­bie na­szej Fir­my obejmujące blo­ki teo­re­tycz­ne jak i prak­tycz­ne z za­kre­su bu­do­wy ko­min­ków i pie­ców oraz do­bo­ru...

  11-06-2015
Hoxter - szkolenie dla elitarnej grupy klientów

Hoxter - szkolenie dla elitarnej grupy klientów

W dniach 11-12 czerwiec 2015 r w Hotelu Pustelnik w miej­sco­wo­ści Wisła Mała od­by­ło się szko­le­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne dla elitarnej grupy sprzedawców wkładów Hoxter.Pro­gram szko­le­nia zawierał prezentacje...

  24-03-2015
Kolejne szkolenie zrealizowane.

Kolejne szkolenie zrealizowane.

Szkolenie z dnia 20-03-2015

Temat: Piece chlebowe, rodzaje i sposoby użytkowania.

Całodniowe szkolenie było podzielone na 2 bloki: teoretyczny i praktyczny.
Na części teoretycznej przedstawiono rodzaje pieców chlebowych. Zdobytą wiedzę teoretyczna można było wykorzystać...

  13-03-2015
Pierwsze szkolenie w 2015 roku.

Pierwsze szkolenie w 2015 roku.

W marcu 2015 r., firma GODKOWIE rozpoczęła nowy cykl szkoleniowy dla swoich Klientów, obejmujący bloki teoretyczne jak i praktyczne z zakresu budowy kominków i pieców oraz doboru materiałów. Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej Firmy, gdzie dysponujemy...

  28-11-2014
Szkolenie - Materiały do akumulacji, rodzaje i sposoby zastosowania

Szkolenie - Materiały do akumulacji, rodzaje i sposoby zastosowania

W listopadzie 2014 r firma GODKOWIE rozpoczęła nowy projekt szkoleniowy dla swoich Klientów, obejmujący bloki teoretyczne jak i praktyczne z zakresu budowy kominków i pieców oraz doboru materiałów. Szkolenia odbywają się w siedzibie...

  21-11-2014
Szkolenie - Rodzaje i sposoby użytkowania materiałów do obudowy kominków i pieców

Szkolenie - Rodzaje i sposoby użytkowania materiałów do obudowy kominków i pieców

W listopadzie 2014 r firma GODKOWIE rozpoczęła nowy projekt szkoleniowy dla swoich Klientów, obejmujący bloki teoretyczne jak i praktyczne z zakresu budowy kominków i pieców oraz doboru materiałów. Szkolenia odbywają się w siedzibie...

  14-11-2014
Szkolenie - Rodzaje i sposoby użytkowania materiałów do obudowy kominków i pieców. II

Szkolenie - Rodzaje i sposoby użytkowania materiałów do obudowy kominków i pieców. II

W listopadzie 2014 r firma GODKOWIE rozpoczęła nowy projekt szkoleniowy dla swoich Klientów, obejmujący bloki teoretyczne jak i praktyczne z zakresu budowy kominków i pieców oraz doboru materiałów. Szkolenia odbywają się w siedzibie...

  28-11-2013
Szkolenie w Stowarzyszeniu Zdunów Austriackich KACHELOFENVERBAND

Szkolenie w Stowarzyszeniu Zdunów Austriackich KACHELOFENVERBAND

29 października 2013 r odbyło się szkolenie w Wiedniu w Stowarzyszeniu Zdunów Austriackich KACHELOFENVERBAND.

  06-11-2013
Szkolenie HOXTER, ORTNER i GODKOWIE w firmie SAFTCAR

Szkolenie HOXTER, ORTNER i GODKOWIE w firmie SAFTCAR

W dniach 22-23.10.2013 r odbyło się szkolenie HOXTER i ORTNER w firmie SAFTCAR w Mińsku, które zorganizowała nasza firma.

  13-05-2013
Szkolenie w RATH

Szkolenie w RATH

26 kwietnia 2013 r mieliśmy przyjemność spotkania się z naszymi partnerami z Austrii i naszymi klientami w firmie RATH. Było to szkolenie, które zostało zorganizowane przez firmy RATH i GODKOWIE.