Szkolenia zrealizowane

Szkolenie zrealizowane. Materiały do akumulacji oraz materiały do obudowy kominków i pieców rodzaje i sposoby zastosowania

  27-10-2015
Szkolenie zrealizowane. Materiały do akumulacji oraz materiały do obudowy kominków i pieców rodzaje i sposoby zastosowania

W dniu 23 październik 2015 odbyło się szkolenie w sie­dzi­bie na­szej Fir­my obejmujące blo­ki teo­re­tycz­ne jak i prak­tycz­ne z za­kre­su bu­do­wy ko­min­ków i pie­ców oraz do­bo­ru ma­te­ria­łów.


Na części teoretycznej przedstawiono zakres i rodzaje materiałów akumulacyjnych oraz niezbędnych do budowy kominków. Zdobytą wiedzę teoretyczna można było wykorzystać podczas stawiania obudowy z płyt szamotowych i przygotowania obudowy pod tynkowanie. Kolejnym punktem szkolenia było zaprezentowane praktycznego użycia klejów, zapraw, uszczelniaczy oraz tynków do ciepłych zabudów. W trakcie szkolenia na bieżąco prezentowano spalanie we wkładach Hoxter.

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej naszej Firmy oraz do udziału w szkoleniach w miłej atmosferze.

Mamy nadzieję, że projekt szkoleniowy pozytywnie wpłynie na naszą współpracę z Klientami.


Galeria