Hoxter GmbH

Paleniska na drewno OFYR

 

Art of outdoor cooking

OFYR to wy­pro­du­ko­wa­ne w Ho­lan­dii ge­nial­ne w swej pro­sto­cie urzą­dze­nie do go­to­wa­nia na świe­żym po­wie­trzu, któ­re ofe­ru­je znacz­nie wię­cej niż tyl­ko wspa­nia­łe je­dze­nie. Su­ro­wość de­si­gnu OFYR po­wo­du­je, że na­wet gdy nie jest uży­wa­ny, wpi­su­je się w sce­ne­rię ni­czym pięk­na no­wo­cze­sna rzeź­ba. Po roz­pa­le­niu ognia rzeź­ba za­mie­ni się w nie­sa­mo­wi­tą mi­sę ognia, ema­nu­ją­cą cie­płem i two­rzą­cą miej­sce spo­tkań, wo­kół któ­rego mo­gą się zbie­rać przy­ja­cie­le i ro­dzi­na.

Let's OFYR!

Okrągły kształt OFYR odzwierciedla tradycyjne palenisko, dzięki czemu przyjaciele i rodzina mogą się z łatwością gromadzić i cieszyć gotowaniem na świeżym powietrzu, które stanie się towarzyskim wydarzeniem, a niekoniecznie tradycyjnym grillem. Jest to również zdrowsza opcja: gotowanie na płycie oznacza brak oparów uwalnianych przez spalony tłuszcz, a ponieważ jedzenie jest zanurzone we własnym sosie, nie potrzeba dużej ilości oleju.

OFYR regały

Regały OFYR to szereg specjalnie zaprojektowanych, ławek, schowków do przechowywania drewna, donic i bloków rzeźnika, zwiększających przestrzeń roboczą. Wspaniale komponują się ze wszystkimi produktami OFYR, tworząc zachwycającą wyglądem i designem mobilną i stylową kuchnię zewnętrzną, idealnie wypełniającą każdą przestrzeń. 

OFYR akcesoria 

Akcesoria OFYR zostały stworzone po to, aby idealnie harmonizowały z paleniskami OFYR, rozszerzając ich niezliczone możliwości kulinarne. Zostały zaprojektowane i wykonane tak, by zachować ten sam niepowtarzalny styl, jakość i trwałość. Dzięki akcesoriom gotowanie na OFYR jest jeszcze bardziej satysfakcjonujące, proste i przyjemne. 

 

Corten lub Black

OFYR wpisuje się idealnie w każde otoczenie, zwłaszcze że jest dostępny w dwóch wersjach: stali corten oraz czarnej, dającej elegancki i wyrafinowany efekt. Do każego rodzaju paleniska można dopasować odpowiedni zestaw dodatkowego wyposażenia. 


Galeria