Aktualności

NOWOŚĆ w ofer­cie… Wkłady gazowe Firmy KALFIRE!

  16-12-2016
NOWOŚĆ w ofer­cie…  Wkłady gazowe Firmy KALFIRE!

W Fir­mie God­ko­wie nie ma cza­su na nu­dy… podczas grudniowego oficjalnego otwarcia salonu kominkowego Godkowie, nasza Firma zaprezentowała NOWOŚĆ w ofer­cie…
Wkłady gazowe Firmy KALFIRE!

Cieszymy się, że możemy reprezentować Firmę Kalfire na pol­skim ryn­ku.

Więcej informacji na temat oferty Kalfire można uzyskać kon­taktując się z biu­rem ob­słu­gi klien­ta GODKOWIE 33 858 89 48.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć przedstawiających ekspozycyjny produkt Kalfire w Firmie Godkowie.


Galeria