Godkowie
Galeria

Kominki według Feng Shui

No i stało się, Feng Shui niepodzielnie opanowało większość aspektów naszego życia począwszy od wyboru działki, mieszkania czy domu, poprzez wszystkie szczegóły aranżacji wnętrz z uwzględnieniem miejsca pracy, relacji rodzinnych, towarzyskich... I tak mogłabym jeszcze długo wymieniać.

Tym razem postanowiliśmy połączyć temat kominków i sztukę Feng Shui w taki sposób aby optymalnie wykorzystać niezwykłą siłę Ognia.

Kominek jako reprezentant jednego z pięciu żywiołów jest nośnikiem bardzo intensywnej w oddziaływaniu energii, dlatego też jego odpowiednie usytuowanie będzie dużym Atutem natomiast niekorzystne może sprawić wiele kłopotów.

Usytuowanie kominka w taki sposób, aby wynik jego oddziaływania był korzystny dla mieszkańców, związane jest z przynależnością poszczególnych kierunków geograficznych do określonych typów energii.

I tak kierunek południowy związany jest z energią Ognia i przynależny sferze życia związanej ze Sławą.
W tym miejscu powinnam wyjaśnić co dokładnie oznacza strefa życia nazwana Sławą, ponieważ określenie to ma znacznie szersze znaczenie, związane z wewnętrznym oświeceniem, uznaniem samego siebie, poczuciem własnej wartości.
Świadomość siebie to wewnętrzny spokój, poczucie samorealizacji i własnej wartości, tak więc kominek w tym miejscu harmonijnie skomponuje się z energetycznym charakterem tego miejsca.

Kolejne, korzystne usytuowanie kominka, to północny wschód, czyli kierunek związany z energią Wiedzy.
Jest to strefa symbolizująca wiedzę płynącą z wewnętrznych rozważań, przemyśleń, a także medytację, jako sposób na kontakt z wyższymi poziomami świadomości.

Idąc tym torem doszłam do momentu, gdzie należy uzasadnić sposób dobierania miejsca na to tak istotne i pożądane w naszych domach urządzenie jakim jest kominek.

Harmonijne połączenie żywiołów, czyli Ognia z odpowiednim kierunkiem geograficznym, ma miejsce wtedy gdy wyżej wspomnianemu kierunkowi przynależny jest żywioł "wspierany" przez Ogień lub taki sam. Żywiołem, który znajduje wsparcie w Ognie jest Ziemia, a ta z kolei związana jest z dwiema strefami życia - wcześniej wspomnianym rejonem Wiedzy i strefą Związków, ale… ponieważ Ogień jest intensywnie oddziałującym żywiołem "używa" się go w sposób kontrolowany i powinien pozostawać pod nadzorem.

Eksperci Feng Shui zalecają stosowanie Ognia w strefie Związków na etapie poszukiwania partnera/partnerki, natomiast należy go usunąć w momencie gdy taka osoba się pojawi, stąd też, pomimo odpowiedniej relacji Ogień-Ziemia, umieszczenie kominka w tej strefie jest sprawą wysoce ryzykowną.

Jak powinien wyglądać kominek harmonijnie łączący cechy ogniska domowego, urządzenia grzewczego a także elementu dekoracyjnego z funkcją nośnika energia, która ma istotny wpływ na nasze życie?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ponieważ czynnikami decydującymi są zarówno parametry techniczne jak i estetyczne wymagania klienta.
Aktualnie rynek kominkowy oferuje całą gamę zarówno pięknych jak i funkcjonalnych rozwiązań zdolnych zadowolić grono nawet najbardziej wymagających klientów.

Magdalena Łomozik

Pokój dzienny / salon – serce domu